Zasady naboru

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

  • ZGŁOSZENIA - do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka),
  • WNIOSKU - do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej. 

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole I preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w roku szkolnym 2018/2019 zostaną przekazane po ogłoszeniu przez UMŁ.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-03-2016 - Edycja treści
  • 03-11-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 312