KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji uczniów
 • Księgi arkuszy ocen,
 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Księga kontroli zewnętrznej,
 • Księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • Księgi inwentarzowe;
 • Rejestr pieczątek i pieczęci,
 • Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników, system „Kadry"
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr pism awansu zawodowego nauczycieli,
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • Rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • Rejestr szkoleń bhp,
 • Rejestr wypadków,
 • Ewidencja zastępstw,
 • Akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • Dokumenty księgowe.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły lub osobom mającym interes prawny.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
odpowiada: Anna Wróblewska
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 294