Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji uczniów
 • Księgi arkuszy ocen,
 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Księga kontroli zewnętrznej,
 • Księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • Księgi inwentarzowe;
 • Rejestr pieczątek i pieczęci,
 • Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników, system „Kadry"
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr pism awansu zawodowego nauczycieli,
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • Rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • Rejestr szkoleń bhp,
 • Rejestr wypadków,
 • Ewidencja zastępstw,
 • Akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • Dokumenty księgowe.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły lub osobom mającym interes prawny.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
odpowiada: Anna Wróblewska
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 280